Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

International Journal of Industrial Organization

Determinants of Economies of Scope in Retail

Tidskriftsartikel
Referens
Maican, Florin och Matilda Orth (2021). ”Determinants of Economies of Scope in Retail”. International Journal of Industrial Organization 75, 102710. doi.org/10.1016/j.ijindorg.2021.102710

Författare
Florin Maican, Matilda Orth

Denna studie analyserar möjligheterna för butiker i olika delar av landet att erbjuda ett brett utbud av detaljhandelsvaror. Vi simulerar införandet av regionala utvecklingsprogram i form av stöd till investeringar och mentorskap. Resultaten visar att produktutbudet ökar mer i butiker på landsbygden än i butiker lokaliserade i städer.

Florin Maican

+46 (0)31 786 4866
+46 (0)76 235 3039
florin.maican@ifn.se

Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se