Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kyklos

Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?

Tidskriftsartikel
Referens
Bergh, Andreas och Christian Bjørnskov (2021). ”Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?”. Kyklos 74(2), 170–186. doi.org/10.1111/kykl.12262

Författare
Andreas Bergh, Christian Bjørnskov

Ett positivt samband mellan ökad ekonomisk frihet och ekonomisk tillväxt är väl belagt. Resultaten om hur ekonomisk frihet påverkar inkomstfördelningen är däremot mer motstridiga. När sambandet undersöks med nya data över inkomstutvecklingen visar det sig att ekonomisk frihet är förbunden med ökade inkomster över hela inkomstfördelningen.