Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

International Review of Finance

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Tidskriftsartikel
Referens
Kärnä, Anders, Agostino Manduchi och Andreas Stephan (2021). ”Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability”. International Review of Finance 21(4), 1503–1510. doi.org/10.1111/irfi.12329

Författare
Anders Kärnä, Agostino Manduchi, Andreas Stephan

Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.