Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

International Business Review

Contraction under Minimum Wages? Operational and Financial Advantages of Multinational Subsidiaries in China

Tidskriftsartikel
Referens
Duanmu, Jing-Lin, Pehr-Johan Norbäck, Jane Wenzhen Lu och Jeremy Clegg (2022). ”Contraction under Minimum Wages? Operational and Financial Advantages of Multinational Subsidiaries in China”. International Business Review 31(2), 101936. doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101936

Författare
Jing-Lin Duanmu, Pehr-Johan Norbäck, Jane Wenzhen Lu, Jeremy Clegg

Det finns omfattande empirisk evidens för att multinationella företag besitter starka företags-specifika tillgångar. I uppsatsen undersöker vi om sådana fördelar kan göra att sysselsättningen i multinationella företag påverkas mindre av ökade minimilöner än inhemska företag. Vi finner bevis för detta genom att undersöka effekten av ökade minimilöner i Kina under 1998-2007.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se