Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Empirical Economics

Patent Value Indicators and Technological Innovation

Tidskriftsartikel
Referens
Svensson, Roger (2022). ”Patent Value Indicators and Technological Innovation”. Empirical Economics 62(4), 1715–1742. doi.org/10.1007/s00181-021-02082-8

Författare
Roger Svensson

Patent kvalitetsjusteras här i syfte att mäta teknologiska innovationer. Sannolikheten för innovation samvarierar positivt med både längden på patentförnyelsen och patentfamiljens storlek, men bara svagt positivt med patentciteringar. Sannolikheten för framgångsrika innovationer är däremot bara positivt korrelerad med patentförnyelse.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se