Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Economics

Intolerance Predicts Climate Skepticism

Tidskriftsartikel
Referens
Johansson, Alva, Niclas Berggren och Therese Nilsson (2022). ”Intolerance Predicts Climate Skepticism”. Energy Economics 105, 105719. doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105719

Författare
Alva Johansson, Niclas Berggren, Therese Nilsson

För att lösa klimatkrisen krävs medborgarnas stöd. Vi finner att människors grad av intolerans mot minoriteter samvarierar med om de håller med om påståendet att global uppvärmning förekommer och anser att konsekvenserna därav är dåliga. För att påverka människors uppfattningar i klimatfrågan räcker det sannolikt inte med att bara sprida kunskap