Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Scandinavian Journal of Economics

The Impact of Stay-at-Home Policies on Individual Welfare

Tidskriftsartikel
Referens
Andersson, Ola, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider och Erik Wengström (2022). ”The Impact of Stay-at-Home Policies on Individual Welfare”. Scandinavian Journal of Economics 124(2), 340–362. doi.org/10.1111/sjoe.12470

Författare
Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider, Erik Wengström

Länder runt om i världen har infört olika karantänsregler för att hantera covid-19-pandemin. Vi visar att de privata välfärdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanför arbetstid är betydande.  Vi finner även att längre och mer strikta karantäner är oproportionerligt mer kostsamma än lindrigare karantäner.