Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Canadian Journal of Economics

Import Demand Elasticities Based on Quantity Data: Theory and Evidence

Tidskriftsartikel
Referens
Ferguson, Shon och Aaron Smith (2022). ”Import Demand Elasticities Based on Quantity Data: Theory and Evidence”. Canadian Journal of Economics 55(2), 1027–1056. doi.org/10.1111/caje.12596

Författare
Shon Ferguson, Aaron Smith

Denna studie undersöker olika metoder för att skatta importefterfrågans priskänslighet. Skattningar påverkas i hög grad av om man använder data på handelsflödets värde eller dess kvantitet. Importefterfrågan är mer priskänslig med kvantitetsdata. Dessa resultat tyder också på att nyttan med frihandel är större än man tidigare trott.