Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Economics

Geographic Price Granularity and Investments in Wind Power: Evidence from a Swedish Electricity Market Splitting Reform

Tidskriftsartikel
Referens
Lundin, Erik (2022). ”Geographic Price Granularity and Investments in Wind Power: Evidence from a Swedish Electricity Market Splitting Reform”. Energy Economics 113, 106208. doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106208

Författare
Erik Lundin

Denna uppsats visar att investeringar i vindkraft ökade i södra Sverige som en följd av en prisområdesreform på elmarknaden. Reformen påverkade endast investeringsbesluten för stora företag, som är aktiva över hela landet. Mindre företag som ofta bara är aktiva inom ett prisområde påverkades endast obetydligt.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se