Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Economic Journal

The Long-term Effects of Student Absence: Evidence from Sweden

Tidskriftsartikel
Referens
Cattan, Sarah, Daniel A. Kamhöfer, Martin Karlsson och Therese Nilsson (2023). ”The Long-term Effects of Student Absence: Evidence from Sweden”. Economic Journal 133(650), 888–903. doi.org/10.1093/ej/ueac078

Författare
Sarah Cattan, Daniel A. Kamhöfer, Martin Karlsson, Therese Nilsson

Frånvaro från skolan kan ha långvariga konsekvenser. Skolfrånvaro försämrar akademiska prestationer under skolåren, men påverkar även utbildning och arbetsmarknadsresultat senare i livet negativt. En viktig mekanism verkar vara att minskad undervisningstid som följer av frånvaro påverkar elevernas färdigheter, vilka ackumuleras över tid.