Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Review of International Organizations

Aid and Institutions: Local Effects of World Bank Aid on Perceived Institutional Quality in Africa

Tidskriftsartikel
Referens
Isaksson, Ann-Sofie och Dick Durevall (2023). ”Aid and Institutions: Local Effects of World Bank Aid on Perceived Institutional Quality in Africa”. Review of International Organizations 18(3), 523–551. doi.org/10.1007/s11558-022-09478-w

Författare
Ann-Sofie Isaksson, Dick Durevall

Medan vikten av att utveckla välfungerande statliga institutioner i utvecklingsländer är okontroversiell, är frågan om huruvida givare hjälper eller stjälper denna process mer omtvistad. Resultaten i denna studie ger dock anledning till optimism.