Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1012

Sizing Up the Impact of Embassies on Exports

Svenska ambassader gagnar exporten

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon och Rikard Forslid (2014). ”Sizing Up the Impact of Embassies on Exports”. IFN Working Paper nr 1012. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson, Rikard Forslid

Många länder, inklusive Sverige, spenderar mångmiljonbelopp på att underhålla ett nätverk av ambassader. I denna studie undersöks hur ambassadernas verksamhet påverkar exporten. Vi finner att flera medelstora och stora företag börjar exportera till länder när Sverige har öppnat nya ambassader.

Befintlig forskning tyder på att ambassader leder till större exportflöden. Det finns däremot en brist på kunskap om huruvida ambassverksamhet leder till att flera företag börja exportera. Detta är en relevant policyfråga givet att många länder har som mål att främja export bland mellanstora företag.

I denna studie utforskar vi effekterna av nyetablerade svenska ambassader baserade på företagets storlek i förhållande till varje branschs genomsnittliga företagsstorlek. Vi kombinerar detaljerade data för svenska företags export under åren 1997–2007 med information om etablering av nya svenska ambassader. Under denna period etablerades åtta nya ambassader och sju ambassader stängdes.

Ambassader sänker trösklar för export
Resultaten tyder på att förekomsten av en svensk ambassad i ett land leder till att flera svenska medelstora och stora företag börjar exportera dit. Antalet medelstora företag som exporterar ökar eller minskar med drygt 9 procent om året efter att svenska ambassader etableras respektive stängs. Motsvarande effekt för stora företag är något mindre, 5 procent. Detta mönster är konsistent med vår handelsteori, enligt vilken exportfrämjande åtgärder sänker tröskeln för export så att flera företag börjar exportera.

Vi identifierar ett orsakssamband
Det visar sig att medelstora företag inte börjar exportera innan ambassaderna etablerades, vilket innebär att ambassaderna inte tillkom på grund av ökad export. Vi använder också norska företag som jämförelsegrupp. Vi finner inte något samband mellan etablering av svenska ambassader och norsk export, vilket talar för att det inte är andra faktorer än etableringar av svenska ambassader som driver våra resultat.


IFN Working Paper nr 1012, "Sizing up the Impact of Embassies on Exports", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Rikard Forslid, Stockholms universitet.