Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1035

Firm Productivity and Carbon Leakage: A Study of Swedish Manufacturing Firms

Högre elpriser leder till ökad import av elintensiva insatsvaror

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon och Mark Sanctuary (2014). ”Firm Productivity and Carbon Leakage: A Study of Swedish Manufacturing Firms”. IFN Working Paper nr 1035. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson, Mark Sanctuary

Elpriserna steg påtagligt under 2000-talet i Sverige. I denna studie undersöks hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar import av insatsvaror. Vi finner att högre elpriser ledde till att svenska företag ökade sin import av elintensiva insatsvaror 2001‒2006.

Det finns en stor oro bland i-länder att framtida förändringar i inhemsk energi- och miljöpolicy ska leda till högre energipriser och tvinga energiintensiv tillverkning att flytta till länder där det är billigare att tillverka. Befintlig forskning har däremot inte säkerställt hur känslig outsourcing av energiintensiv tillverkning faktiskt är för förändrade energikostnader. Risken finns att svensk industri är särskilt känslig för elpriser då el är en viktig insatsprodukt i många branscher, men en analys inom den svenska kontexten har hittills uteblivit.

I denna studie utvärderar vi hur elprisökningar påverkade import av insatsvaror bland svenska tillverkningsföretag. Elpriset i Sverige ökade kraftigt under 2000-talet främst på grund av både ökad integration i elnätet mellan Norden och Västeuropa och ökad utsläppshandel inom EU. Denna elprisökning blev dock mest uppmärksammad i statistiken från och med 2003, till följd av en torr sommar 2002 och en kall vinter 2003.

Störst effekt i företag med genomsnittlig produktivitet
Resultaten tyder på att högre elpriser medförde att företag ökade importen av elintensiva produkter, det vill säga produkter som skulle ha krävt mycket el att producera i Sverige. Ökningen berodde mest på att företag med medelmåttig produktivitet började importera vissa insatsvaror för första gången. Vi skattar att en ökning av elkostnaderna med 1 procent bland dessa företag ledde till att andelen elintensiva insatsvaror som är importerade ökade med 5 procent. Företag med förhållandevis hög produktivitet var däremot mindre känsliga, sannolikt på grund av att dessa företag redan importerade en stor del av sina insatsvaror.

Implikationer för ”carbon leakage”
Givet att många importerade insatsvaror tillverkats med hjälp av fossila bränslen är den kraftiga ökningen av elpriser i Sverige ett naturligt sätt att testa hypotesen att högre inhemska energipriser leder till leder till ”koldioxidläckage” (carbon leakage), det vill säga att utsläppen av koldioxid i ett land kan påverkas av energipriser i ett annat land. Slutsatsen är att lagstiftning som leder till ökade energipriser kan tvinga tillverkningsföretag att börja importera insatsvaror istället för att köpa in från inhemska producenter.


IFN Working Paper 1035, "Firm Productivity and Carbon Leakage: A Study of Swedish Manufacturing Firms", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Mark Sanctuary, Beijer Institute of Ecological Economics.