Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1085

Decomposing the Afternoon Effect: An Empirical Investigation of Sequential Train Ticket Auctions

Eftermiddagseffekten i tågbiljettsauktioner: det kan löna sig att vänta innan man köper

Working Paper
Referens
Andersson, Ola och Tommy Andersson (2015). ”Decomposing the Afternoon Effect: An Empirical Investigation of Sequential Train Ticket Auctions”. IFN Working Paper nr 1085. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Ola Andersson, Tommy Andersson

Den så kallade eftermiddagseffekten är en anomali som vanligtvis observeras i auktionsstudier. Effekten innebär att priserna sjunker successivt i en serie sekventiella auktioner av identiska varor. I uppsatsen undersöks huruvida ordningen i vilken auktionerna presenteras på samt tidsinvervallen mellan auktionerna kan förklara denna anomali.

Vi använder nya data från över 42 000 tågbiljettsauktioner i Sverige och finner att både ordningen och tidsintervallen är viktiga för prisbildningen, men det återstår fortfarande en betydande eftermiddagseffekt.

När det finns flera varor att auktionera ut är det vanligt att man väljer ett förfarande där varorna säljs en åt gången i en sekvens. Detta har observerats i många olika sammanhang, exempelvis när man auktionerar ut timmer, motorvägsasfaltering, blommor och vin.

Det finns flera anledningar till att föredra detta format framför andra. Bland annat krävs det mycket lite informationsutväxling mellan säljaren och budgivarna jämfört med andra format, det är lätt för budgivare att träda in och ur marknaden och det tillåter säljaren att sälja varorna styckvis.  

Teoretiskt sett skall identiska varor i en sekvens av auktioner alla ha samma slutpris men detta har motbevisats i flertalet empiriska studier som istället påvisar en negativ pristrend. Anomalin myntades till ”eftermiddagseffekten” då lägre priser ofta observerades i auktioner som avslutades på eftermiddagen jämfört de som avslutades på förmiddagen.

Fler effekter än eftermiddagseffekten kan påverka priserna
Ofta skiljer sig de faktiska omständigheterna i en auktion åt från den idealiserade teoretiska modellen, vilket kan förklara anomalin. Till exempel kan budgivare ha svårt att koordinera sina bud mellan olika auktioner om de råkar överlappa eller ha avslut som följer tätt inpå varandra. Därför kan tiden som löper mellan två auktioner utgöra en möjlig källa till varför priserna avtar.

Vidare presenteras auktioner ofta i form av listor, vilket är speciellt vanligt i internetauktioner. Detta kan avgöra hur mycket uppmärksamhet auktionen får av budgivarna. I denna uppsats undersöker vi om tiden mellan två auktioner samt om ordningen av auktionerna kan hjälpa till att förklara eftermiddagseffekten.

Tågbiljettsauktioner lämpliga studieobjekt
Vi har valt att studera tågbiljettsauktioner i Sverige därför att upplägget av dessa möjliggör för oss att kontrollera för andra faktorer än eftermiddagseffekten som kan påverka priserna. Vi använder data från över 7 000 avgångar genomförda på internetsajten Tradera.

Till de flesta avgångar auktionerades mer än en biljett ut och eftersom budgivarna inte kunde observera platsnummer var biljetterna identiska i deras ögon. På auktionshemsidan visades sekvensen av auktioner till samma avgång samlat i en ordning som bestämdes av dess auktionsnummer. Vi kallar detta för presentationsordningen.

Det enda som skiljer biljettauktionerna åt är när de avslutas. För att identifiera och separera effekterna av ordning och tid använder vi oss av att varje auktions avslutstid i en sekvens avgörs av en slumpdragning. På så sätt skiljer sig presentationsordningen av auktionerna på hemsidan åt från auktionernas avslutstid samtidigt som tidsintervallet mellan två auktioner är slumpmässigt. Detta kan vi använda för att separera de olika effekterna på prisbildningen.

Resultaten i vår uppsats visar att både presentationsordning och att tidsspannet mellan två auktioner är viktiga för slutpriset i en sekvens av auktioner. Men trots detta återstår en betydande eftermiddagseffekt, vilket bekräftar och stärker resultaten i tidigare studier. Våra resultat visar att en placering högt upp på auktionslistan är förknippad med ett högre slutpris, vilket indikerar en stark primäreffekt.

Vidare framgår att auktioner med avslutstider nära varandra har ett lägre pris än motsvarande auktioner med längre avstånd mellan varandra. För en auktionsförrättare indikerar våra resultat att det kan vara bra att slumpmässigt rangordna auktionerna på hemsidan för att undvika att vissa auktioner får mer uppmärksamhet samt att inte placera auktionsavslut allt för nära varandra. 


IFN Working Paper nr 1085, "Decomposing the Afternoon Effect: An Empirical Investigation of Sequential Train Ticket Auctions", är författat av Ola Andersson (IFN) och Tommy Andersson (Lunds Universitet).