Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1227

Measuring the Impact of Agricultural Production Shocks on International Trade Flows

Internationell handel okänslig för variation i jordbruksproduktion

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon och Johan Gars (2018). ”Measuring the Impact of Agricultural Production Shocks on International Trade Flows”. IFN Working Paper nr 1227. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson, Johan Gars

I denna studie undersöks hur mycket internationell handel jämnar ut volatiliteten i global livsmedelsproduktion. Vi finner att hälften av minskad produktion i ett givet land kompenseras av internationell handel. Dessutom finner vi stora internationella handelskostnader inom jordbruk, motsvarande 15–20 procent av handelsvärdet i genomsnitt.

Framtida klimatförändringar väntas leda till större vädervariationer där extrema händelser som torka och översvämningar blir både vanligare och mer påtagliga. Eftersom jordbruksproduktion är mycket känslig för vädervariationer, kan detta väntas leda till större variation i denna produktion. Ökad sannolikhet för extrema väderförhållanden kan orsaka fortsatt volatila livsmedelspriser i framtiden.

I denna studie utforskar vi betydelsen av internationell handel för att hantera den årliga variationen i jordbruksproduktivitet. Vi använder detaljerade data på bilaterala handelsflöden för flera exportländer, importländer och livsmedelsråvaror 1993–2014.

Minskad produktion kompenseras inte fullt ut av ökad handel
Resultaten tyder på att internationell handel är okänslig för förändringar i utbudet av livsmedelsråvaror. Om produktionen exempelvis ökar med 10 procent i ett land så ökar exporten med knappt 5 procent. Denna respons är förhållandevis liten med tanke på att handeln i genomsnitt bara utgör 10 procent av ländernas produktion. Således kompenseras inte produktionschocker till fullo via internationell handel.

Detta tyder på att det finns betydande handelsfriktioner, att konsumenter är benägna att byta till andra inhemska livsmedelsråvaror eller att inhemsk lagring hjälper till att jämna ut utbudet.

Stora handelskostnader inom jordbrukshandel
Vi utforskar också storleken på handelskostnader. Det visar sig att handelskostnader per ton ligger på ungefär 15–20 procent av handelsvärdet i genomsnitt – bestående till största delen av transport- och lagringskostnader. Handelskostnaderna är därmed större inom jordbruk än i tillverkningsbranschen, vilken undersökts av andra forskare.

Underlätta internationell handel!
Resultatet som visar att volymen på internationell handel har varit okänslig för variation i livsmedelsproduktionen pekar på att mer kan göras för att underlätta handeln av livsmedelsråvaror.


IFN Working Paper 1227, "Measuring the Impact of Agricultural Production Shocks on International Trade Flows ", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Johan Gars, Kungliga Vetenskapsakademin. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.