Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1351

Competition for Flexible Distribution Resources in a ’Smart’ Electricity Distribution Network

Konkurrens om flexibla mikroresurser i det smarta elnätet

Working Paper
Referens
Tangerås, Thomas (2020). ”Competition for Flexible Distribution Resources in a ’Smart’ Electricity Distribution Network”. IFN Working Paper nr 1351. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Thomas Tangerås

Flexibla mikroresurser som värmepannor och laddningsbara elfordon kan användas för att öka tillförlitligheten i elförsörjningen. Denna studie analyserar en marknad för flexibla mikroresurser och visar hur effektiviteten i resursanvändandet beror på i vilken grad företagen utnyttjar marknadsmakt.

Omställningen mot en elförsörjning baserad på förnybara energikällor medför stora utmaningar för att säkerställa tillförlitligheten i elsystemet. Produktionen och förbrukningen av el måste alltid balanseras mycket noga för att undvika störningar och elavbrott.

Sol- och vindkraftens väderberoende ökar svårigheten att i förväg planera tillgängligheten i elproduktionen. Dessa problem ökar särskilt på lokal nivå i takt med att mera förnybar el kopplas in på distributionsnätet. En effektiv energiomställning kräver att en större andel av dessa lokala obalanser hanteras på lokal nivå.

Smarta elnät och flexibla mikroresurser
Den teknologiska utvecklingen har berett grunden för en elförsörjning som kan hantera lokala obalanser på ett bättre sätt än idag. Företag erbjuder redan hushåll att minska sina energikostnader genom system som automatiskt styr uttaget av energi till värmepannor och andra elapparater till de timmar på dygnet då priset är som lägst. Detsamma kan man göra med laddningsbara elfordon.

I ett smart elnät kan man kommunicera med och styra flexibla mikroresurser för flera hushåll samtidigt för att minska de lokala obalanserna i systemet. I Sverige inför man nu på försöksbasis lokala, så kallade flexmarknader, för att få in sådana resurser på marknaden i syfte att bättre kunna balansera produktion och förbrukning på lokal nivå.     

Policyfrågan som studeras i denna forskningsartikel är hur marknadsstrukturen för flexibla mikroresurser påverkar effektiviteten i den lokala elförsörjningen. Ska exempelvis den lokala systemansvarige få handla upp sådana resurser direkt och använda dessa för att balansera produktion och förbrukning?     

Koncentrerad marknadsstruktur leder till marknadsmakt
En slutsats i studien är att flexibla mikroresurser måste ha tillräcklig kapacitet i förhållande till det totala behovet av balansering, för att de ska kunna bli ett betydelsefullt verktyg för lokal balansering av produktion och förbrukning.

En annan slutsats är att detta även innebär att ett enskilt företag som kontrollerar sådana resurser får makt att påverka priserna på den lokala balansmarknaden. Därför är effektivitet på balansmarknaden intimt sammanknuten med en konkurrensmässig struktur på marknaden för flexibla mikroresurser.

Exempelvis är det tveksamt om den lokala systemansvariga själv ska få delta på marknaden för flexibla mikroresurser om det redan finns tillräckligt med oberoende bolag som servar denna marknad. Men om effektiv konkurrens inte kan säkerställas är det bättre att den systemansvarige har monopol på marknaden för mikroresurser än att de inte används alls i balanseringssyfte.


IFN Working Paper nr 1351, ”Competition for Flexible Distribution Resources in a ’Smart’ Electricity Distribution Network”, är författat av Thomas Tangerås vid IFN. Vill du veta mer? Kontakta Thomas Tangerås, thomas.tangeras@ifn.se.

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se