Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1378

Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing

Annalkande covid-vaccinering minskar benägenheten att följa rekommendationer

Working Paper
Referens
Andersson, Ola, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier och Erik Wengström (2021). ”Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing”. IFN Working Paper nr 1378. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier, Erik Wengström

När spridningen av covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya covid-19-vaccinen av medier och myndigheter. Vi finner att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Vi undersöker hur människors vilja att följa myndigheternas rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner påverkas av positiva nyheter om covid-19-vaccinen. Studien bygger på ett enkätexperiment med ett representativt urval av dryg 1 600 svenskar som genomfördes 10–13 december 2020.

I undersökningen fick en grupp deltagare information om effektiviteten hos de nya vaccinen och att vaccinering redan startat i vissa länder. De fick därefter svara på frågor kring hur de kommer att bete sig framöver, bland annat om de kommer att undvika sociala kontakter och resor. Deltagarna i en kontrollgrupp fick svara på dessa frågor utan att dessförinnan ha fått vaccininformationen.

Resultaten är slående: de som fick information om vaccinen uppgav i betydligt mindre utsträckning att de kommer att följa rekommendationer och avstå från sociala kontakter och resor.

Positiva vaccinationsnyheter leder till beteendeförändringar
En tänkbar förklaring till resultaten är att människor blir mer optimistiska och slappnar av till följd av positiva vaccinationsnyheter. Undersökningen finner att de som får vaccinationsinformation tror att livet fortare kommer att gå tillbaka till det normala. Detta verkar minska deras vaksamhet och benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer.

Studien visar på en viktig beteendemässig baksida av positiv information om vaccinutvecklingen. Sådan information kan leda till oförsiktiga hälsobeteenden och accelerera spridningen av viruset. Resultaten indikerar att när vaccinationerna startar och slutet på pandemin känns närmare, kan existerande åtgärder riktade mot social distansering bli mindre effektiva. Detta kan innebära att striktare regler krävs.


IFN Working Paper nr 1378, ”Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing”, är författat av Ola Andersson, IFN och Uppsala universitet, Pol Campos-Mercade, Köpenhamns Universitet, Armando N. Meier, Universitet i Lausanne and Universitetet i Basel, Schweiz, och Erik Wengström, Lunds universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Vill du veta mer? Kontakta Ola Andersson ola.andersson@ifn.se