Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1390

Contracting with Endogenously Incomplete Commitment: Escape Clauses

När bör avtal innehålla en flyktklausul?

Working Paper
Referens
Tangerås, Thomas och Wolfgang Gick (2021). ”Contracting with Endogenously Incomplete Commitment: Escape Clauses”. IFN Working Paper nr 1390. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Thomas Tangerås, Wolfgang Gick

Denna studie analyserar så kallade flyktklausuler, vilka möjliggör för parter att avsluta avtal i förtid. Sådana klausuler ökar avtalsflexibiliteten, men kan även missbrukas. Vår slutsats är att fördelarna med flyktklausuler uppväger nackdelarna, till exempel i standardiserade ”one-size-fits-all”-avtal.

En så kallad flyktklausul är ett villkor som anger under vilka omständigheter som parterna kan avsluta ett avtal i förtid. Syftet är att man ska kunna kliva av om det blir för dyrt att leva upp till avtalsvillkoren. Sådana klausuler är vanliga i fastighetsavtal, men har även bredare tillämpningar. Flyktklausuler har exempelvis förslagits ingå i klimatavtal.

Ett annat område är inkomstreglering av nätbolag inom elsektorn. Ellagen anger att regleringsmyndigheten får ändra en nätägares intäktsram efter ansökan, om det finns särskilda skäl att ändra ramen. Intäktsramen bestämmer hur höga avgifter en nätägare får ta ut från sina kunder.

Denna uppsats belyser frågor om när det är effektivt att skriva in flyktklausuler i avtal och hur dessa i så fall bör utformas.

För- och nackdelar med flyktklausuler
En flyktklausul är en säkerhetsventil i ett avtal som gör att man inte behöver täcka in alla eventualiteter i avtalet på förhand. Eftersom parterna alltid kan förhandla fram ett nytt avtal om man har avslutat det gamla, innebär en flyktklausul att förhållandet mellan parterna blir mer flexibelt. Men man riskerar att klausulen missbrukas, om någon av parterna anser det som ett billigt sätt att slippa undan dyra avtalsvillkor. Det finns även en risk att det förnyade avtalsförslaget är sämre än det ursprungliga.

När är det bra med flyktklausuler?
Värdet av en flyktklausul beror på hur komplexa ursprungsavtal parterna kan skriva. Den vanligaste varianten är ”one-size-fits-all”, där alla får samma standardavtal. Detta är exempelvis fallet med inkomstreglering av elnät i Sverige, där alla nätägare har samma reglerade kalkylränta. Under sådana villkor visar resultaten från denna studie att värdet av flexibilitet är så högt att flyktklausuler alltid är optimala. Om det är möjligt att erbjuda mer skräddarsydda urspungskontrakt, minskar däremot behovet att modifiera avtalet genom flyktklausuler.