Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1414

Does Firm Exit Increase Prices?

Producentpriserna höjs när företag lämnar marknaden

Working Paper
Referens
Suveg, Melinda (2021). ”Does Firm Exit Increase Prices?”. IFN Working Paper nr 1414. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Melinda Suveg

Ekonomer har länge hävdat att ökad konkurrens minskar företagens prispåslag. Denna studie fokuserar på effekten av marknadskoncentration på producentpriser och visar att priserna hos de företag som är kvar på marknaden stiger när deras konkurrenter träder ut.

En central fråga inom nationalekonomin har varit producenters agerande när ett nytt företag träder in på marknaden. I denna uppsats undersöker jag istället priseffekten av utträde. Företag lämnar ofta marknader under lågkonjunkturer, vilket liksom företags inträde kan påverka konkurrensen. Minskad konkurrens bör innebära ökade producentpriser.  

Med hjälp av en modell där företag lämnar marknaden när de inte kan få tillräckligt med finansiering, får vi en bättre förståelse för kontracykliska prisförändringar. Hur påverkar konkurrens producentpriser och vad händer med de kvarvarande företagens prissättning när konkurrenter lämnar marknaden och lägger ned sin produktion?

Gammal fråga med nytt förhållningssätt
Finanskrisen 2008–2009 kan ses som ett perfekt laboratorium för att studera effekterna av företags utträde. I samband med krisen begränsade vissa svenska banker sin utlåning till företag. Därför blir det möjligt att undersöka förhållandet mellan en oväntad kreditåtstramning, företags utträde och den efterföljande förändringen i producentpriser.

I den modell jag utvecklar leder vissa företags utträde, som en konsekvens av minskad tillgång till finansiering, till minskat konkurrenstryck. Detta innebär att kvarvarande företag förväntas höja sina priser. Med hjälp av mikrodata över svenska företag och de särskilda omständigheter som gällde under finanskrisen kan jag skatta priseffekten av utträde.

Producentpriserna höjs
Resultaten visar att företags utträde leder till en betydande höjning av producentpriserna. Priseffekten av utträdet förklarar endast en del av den totala prisvariationen men den mekanism som jag beskriver hjälper oss att bättre förstå kontracykliska prisförändringar.