Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1420

From Epidemic to Pandemic: Did the COVID-19 Outbreak Affect High School Program Choices in Sweden?

Coronapandemin påverkade ungdomars val av gymnasieprogram

Working Paper
Referens
Aalto, Aino-Maija, Dagmar Müller och J. Lucas Tilley (2021). ”From Epidemic to Pandemic: Did the COVID-19 Outbreak Affect High School Program Choices in Sweden?”. IFN Working Paper nr 1420. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Aino-Maija Aalto, Dagmar Müller, J. Lucas Tilley

Vi undersöker hur coronapandemin påverkade svenska ungdomars val av gymnasieprogram. Pandemin och de restriktioner som infördes ledde till en kraftig försämring av arbetsmarknaden och minskad efterfrågan på arbetskraft i många branscher. Resultaten tyder på att unga tar hänsyn till förändrade arbetsmarknadsutsikter när de väljer program.

Den ekonomiska nedgången till följd av coronapandemin slog hårt mot arbetsmarknaden och speciellt mot unga, bland annat då serviceinriktade branscher som anställer många unga drabbades särskilt hård. Tidigare forskning har visat att försämrade arbetsmarknadsutsikter påverkar utbildningsbeslut och att fler väljer att läsa eftergymnasiala utbildningar med säkrare jobbutsikter och högre genomsnittlig lön under lågkonjunktur. Vi undersöker om även yngre elever tar hänsyn till konjunkturläget när de väljer gymnasieprogram och visar att ungdomar valde bort gymnasieprogram som leder till jobb inom de mest drabbade branscherna.

Ögonblicksbild av ungdomars programval
Ansökningsprocessen till svenskt gymnasium består av två steg: den preliminära ansökan i februari där de sökande rangordnar programmen i prioritetsordning och den slutliga ansökan i maj där sökande kan ändra sina preliminära rankningar. Under 2020 råkade tidpunkten för de två ansökningsomgångarna ge en unik ögonblicksbild av sökandes preferenser för olika gymnasieprogram före och efter samhällsspridningen av covid-19 och införandet av restriktioner i Sverige.

Data på preliminära och slutliga antalet ansökningar
För att få information om den preliminära och slutliga ansökan, kontaktade vi alla gymnasieantagningsenheter i Sverige och samlade in data på skolnivå om sökandes högst rankade program för alla antagningsomgångar mellan 2016 och 2020.

För att undersöka hur coronapandemin påverkade ungdomars gymnasieval jämför vi skillnaden i antalet ansökningar mellan den preliminära ansökan (före corona) och den slutliga ansökan (efter corona) med samma skillnad under tidigare år. På det sättet blir resultaten mindre känsliga för andra strukturella faktorer som kan påverka ungdomars preferenser för olika gymnasieprogram, men som inte beror på coronapandemin.

Krisen påverkade utbildningsbeslut
Vi ser ingen förändring i efterfrågan på akademiska program, men en nedgång i topprankade ansökningar till några av yrkesprogrammen. Nedgångarna är tydligast för flera serviceinriktade program, särskilt dem med koppling till hotell- och restaurangbranschen, som var den mest negativt drabbade branschen under krisen. Detta tyder på att försämrade arbetsmarknadsutsikter påverkar utbildningsvalet hos relativt unga studerande.