Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1440

Where Would Ukrainian Refugees Go if They Could Go Anywhere?

Vilka länder vill ukrainska flyktingar till?

Working Paper
Referens
Elinder, Mikael, Oscar Erixson och Olle Hammar (2022). ”Where Would Ukrainian Refugees Go if They Could Go Anywhere?”. IFN Working Paper nr 1440. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Mikael Elinder, Oscar Erixson, Olle Hammar

Vi beräknar hur många människor som kan förväntas fly från Ukraina och vilka länder de helst skulle vilja migrera till. Våra resultat visar att 12 miljoner människor kan vilja lämna Ukraina permanent. Internationell solidaritet skulle minska flyktingströmmarna till EU och samtidigt ta bättre hänsyn till ukrainarnas preferenser.

I februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina, ett land med 44 miljoner invånare. FN:s flyktingorgan UNHCR meddelade i ett tidigt skede att cirka fyra miljoner människor förväntades fly från Ukraina. Den siffran har dock överträffats med råge. Ett halvår efter invasionen har redan över sju miljoner ukrainska flyktingar sökt sig till EU och dess grannländer. Närmare 13 miljoner har lämnat landet, samtidigt som sex miljoner har återvänt.

Situationen förändras snabbt och osäkerheten om hur konflikten kommer att utvecklas gör det svårt att förutse hur många som kommer att lämna landet. Prognoser för hur många människor som kan väntas fly från Ukraina och vilka länder de önskar migrera till är dock av stor vikt för såväl direkt flyktinghjälp som långsiktig integrationspolitik.

Migrationspreferenser i enkätdata
Vi använder enkätdata över migrationsvilja och preferenser för destinationsland från den globala intervjuundersökningen Gallup World Poll för att uppskatta antalet flyktingar som förväntas fly från Ukraina och vilka länder de vill söka sig till. Undersökningen genomfördes med ett slumpmässigt och representativt urval av den ukrainska befolkningen 2007–2021, det vill säga innan det fullskaliga kriget bröt ut.

Vi analyserar två olika scenarier. I det första antar vi att de ukrainska flyktingarna endast kommer att flytta till EU-länder. Detta är i linje med vad vi hittills har sett till följd av massflyktsdirektivet som erbjuder ukrainska flyktingar tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. I det andra scenariot analyserar vi vad som skulle hända om liknande flyktingpolicyer antogs globalt och ukrainare kunde flytta till alla länder i världen.

Prognos för ukrainska flyktingflöden
Vi finner att mer än en fjärdedel av den ukrainska befolkningen, motsvarande tolv miljoner människor, skulle vilja lämna sitt land permanent om de har möjligheten, och att flyktingpolitiken i potentiella destinationsländer sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på fördelningen av ukrainska flyktingar över världen.

Policyimplikationer
Dessa resultat tyder på att internationell solidaritet som svar på den ukrainska flyktingkrisen skulle minska flyktingströmmarna till EU-länder och samtidigt bättre respektera ukrainarnas egna preferenser. Studien illustrerar också hur befintliga enkätdata kan användas för att förutspå migrationsströmmar vid framtida migrationschocker i såväl sändar- som mottagarländer.