Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1470

Climate Policy and Trade in Polluting Technologies

Striktare inhemsk klimatpolitik ledde till ökad export av teknik för fossil förbränning

Working Paper
Referens
Ferguson, Shon och Roweno J.R.K. Heijmans (2023). ”Climate Policy and Trade in Polluting Technologies”. IFN Working Paper nr 1470. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Shon Ferguson, Roweno J.R.K. Heijmans

Priset för att släppa ut koldioxid har ökat i många länder de senaste åren. Denna studie undersöker effekten av utsläppshandel och koldioxidskatter på länders export av utrustning som används vid förbränning av fossilbränsle. Resultaten tyder på att länder ökade sin export av sådan utrustning efter att priset på koldioxidutsläpp ökade.

Den globala uppvärmningen är en mycket stor policyutmaning. I avsaknad av en global koldioxidskatt måste andra policylösningar, med olika snedvridande effekter, användas. Den mest uppmärksammade snedvridningseffekten av en klimatpolitik med skillnader i strikthet mellan länder är att produktionen flyttar till länder med mindre sträng klimatpolitik. Denna effekt brukar kallas koldioxidläckage.

Vi studerar effekten av högre priser på koldioxidutsläpp på länders export av teknik som används i förbränningen av fossilbränsle, såsom kol i elkraftverk. Teorin förväntar sig att ökad utsläppshandel och höjd koldioxidskatt minskar den inhemska efterfrågan på dessa typer av utrustning. Inhemska företag som tillverkar förbränningsutrustningen reagerar genom att satsa mer på export till marknader med en mindre strikt klimatpolitik. Detta fenomen utgör en ny och hittills outforskad typ of policyläckage, eftersom det rör sig om internationell handel av ”smutsig teknik” och inte internationell handel av slutvaror.

Data för internationella handelsflöden
I analysen använder vi historiska data för internationella handelsflöden och data för både utsläppsrättspriser och koldioxidskatter i ett stort antal länder under perioden 1995–2021. Våra resultat visar att högre priser på utsläpp ökade såväl värdet av export som sannolikheten att exportera dessa typer av utrustning till länder med lägre eller inget pris på utsläpp. Risken är att exporten av denna utrustning bidrog till koldioxidläckage i handelsvaror eller utsläpp i den icke internationellt konkurrensutsatta sektorn, till exempel elproduktion.

Svår policyutmaning
Klimatpolitiken i många länder lägger särskild vikt på spridningen av så kallade ”rena” tekniker till framförallt utvecklingsländer. Däremot är det svårt att hitta praktiska lösningar för att hindra export av teknik som främjar koldioxidutsläpp utomlands. Ett exportförbud för förbränningsutrustning skulle vara svårt att genomföra och dessutom troligen verkningslöst om samma utrustning tillverkas på andra håll i världen.