Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1473

Freedom of Expression and Social Conflict

Yttrandefrihet och sociala konflikter

Working Paper
Referens
Bjørnskov, Christian och Jacob Mchangama (2023). ”Freedom of Expression and Social Conflict”. IFN Working Paper nr 1473. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Christian Bjørnskov, Jacob Mchangama

Hur hänger yttrandefrihet och sociala konflikter ihop? Denna fråga är fortfarande omtvistad, såväl i politiken som i akademin. Resultaten i denna studie visar på ett negativt samband mellan yttrandefrihet och sociala konflikter, särskilt i länder med demokratiska politiska institutioner.

Den pågående debatten om huruvida yttrandefrihet ökar eller minskar förekomsten av sociala konflikter förblir obesvarad både inom politiken och akademin. Tidigare forskning har främst fokuserat på extrema former av konflikter, såsom terrorism och kuppförsök. Denna studie fokuserar på sociala konflikter som är relaterade till politiska händelser, såsom strejker, demonstrationer och upplopp. Sambandet mellan yttrandefrihet och dessa sociala konflikter undersöks i denna studie empiriskt, och resultaten tyder på ett negativt samband. I länder med demokratiska politiska system samvarierar större yttrandefrihet med färre sociala konflikter, medan sambandet är mindre tydligt i autokratiska regimer.

Debattens nyanser
Denna studie reder först ut de olika sidorna i debatten om relationen mellan yttrandefrihet och sociala konflikter. Å ena sidan finns det argument som tyder på att yttrandefrihet kan ge näring åt sociala konflikter genom att tillåta offentliga meningsskiljaktigheter och potentiellt uppmana till våld. Å andra sidan hävdar förespråkare för den motsatta ståndpunkten att yttrandefrihet kan dämpa förekomsten av sociala konflikter genom att erbjuda en icke-våldsam uttrycksmöjlighet. Vi undersöker denna fråga empiriskt.

Stor internationell databas
Förutom att undersöka sambandet mellan yttrandefrihet och sociala konflikter, studerar vi också om sambandet skiljer sig åt mellan demokratier och autokratier. Att kunna framföra oppositionella åsikter och delta i offentliga debatter är grundläggande för yttrandefrihet, vilket gör distinktionen mellan demokratier och autokratier viktig. Med omfattande data om yttrandefrihet och förekomster av sociala konflikter, som inkluderar 161 länder och nästan 60 år (1960-2017), finner vi stöd för att yttrandefrihet minskar förekomsten av sociala konflikter. Sambandet är särskilt tydligt i moderna demokratier.

Sammantaget tyder denna studie på att yttrandefrihet inte bara är förknippad med färre sociala konflikter i definitionen som använts här, utan också med mindre terrorism och färre kuppförsök, som tidigare forskning visat på. Den samlade kunskapen i detta ämne ifrågasätter legitimiteten och effektiviteten i att begränsa medborgarnas personliga frihet i strävan efter samhällelig harmoni.

Christian Bjørnskov

+45 87 16 48 19
+45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk