Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten – och hur den kan mätas

17 maj 2018

En kunnig panel och en engagerad publik deltog på torsdagen i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. En kunnig panel diskuterade dessa och andra frågor. I panelen ingick förutom Henrik Jordahl: Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.

Paneldiskussion om kvalitet i hemtjänsten. Från vänster: Henrik Jordahl, IFN, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, Camilla Aho, Attendo, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet. Foto: Bosse Johansson.

 


 


Henrik Jordahl, IFN, presenterade forskning som genomfört på IFN med hjälp av ny digitalt insamlad data. Forskarna har jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Foto: Bosse Johansson.

Den kommunala hemtjänsten är dyrare än privata företags tjänster, slog Henrik Jordahl fast i paneldiskussionen. Han sa vidare att digital tidmätning i hemtjänsten visar att arbetsproduktiviteten (mätt i 172 hemtjänstgrupper) skiljer mycket även mellan grupper i jämförbara kommuner. Detta innebär att det effektivitet och därmed kvaliteten kan förbättras i hemtjänsten. Han påpekade att forskningen tyder även på att när personalen måste stressa så går detta av allt att döma inte ut över de äldres nöjdhet med hemtjänsten.

Samtidigt sa Henrik Jordahl att det är svårt att veta hur bra hemtjänsten är när den inte betalas av den som nyttjar den. Om man betalade mer ur egen ficka (exempelvis RUT-tjänster) och inte via skattsedeln skulle man tydligare se vad som är bra och dålig kvalitet.


Cecilia Grandstrand, journalist på Dagens Samhälle, var moderator på seminariet som hölls på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Stockholm.

Krönika i Norrbottens-Kuriren med flera tidningar av Henrik Jordahl