Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Symposium: Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen –för bättre utveckling, hälsa och lärande

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Enligt den ska alla beslut som rör barn direkt eller indirekt vara barnanpassade och till barnens bästa. Hur bör skolan anpassas för att leda till bättre utveckling, hälsa och lärande och hur påverkar skolresultaten den samhälleliga välståndsutvecklingen? Tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen, samt barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin, bjuder vi in till ett halvdagssymposium med fokus på skolan utifrån ett barnperspektiv.

Några av programpunkterna är: Hjärnans utveckling och förutsättningar för lärande, kunskapssynen som nyckel till förbättrade skolresultat, skolresultatens påverkan på den samhälleliga välståndsutvecklingen samt hälsans betydelse för lärande.
fredag
01 oktober
Tid
08.30 – 12.30, registrering från kl. 08.00
Plats
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Program:

8.00 Registrering med kaffe och smörgås   

8.30 – 8.50 Inledning: Hjärnans utveckling och förutsättningar för lärande
Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor emeritus.

8.50 – 9.10 En förändrad kunskapssyn är nyckeln till förbättrade skolresultat
Magnus Henrekson, professor nationalekonomi, IFN.

9.10 – 9.35 Skolresultatens påverkan på den samhälleliga välståndsutvecklingen
Henrik Jordahl, professor nationalekonomi, Örebro universitet och IFN.

9.35 – 9.55 Digitala medier och psykisk hälsa– vad är skolans roll?
Sissela Nutley, forskare inom kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet.

9.55 – 10.15 Kaffe

10.15 – 10.35 Hälsans betydelse för lärande. Nya lagen indikerar skolans ansvar
Åse Victorin, barn- och skolläkare, författare QLeva.

10.35 – 10.55 Daglig fysisk aktivitet och inlärning
Ingegerd Ericsson, fil.dr. pedagogik, docent idrottsvetenskap, grundare MUGI.

10.55 – 11.15 Handmotoriken och hjärnan – om vikten av att träna händerna genom handstil och hantverk
Eva Söderberg, slöjdlärare.

11.15 – 11.35 Koncentration – kognition. Hur kan man främja att barn utvecklar sin koncentrationsförmåga och förmåga till uthållighet?
Agneta Gulz, professor kognitionsvetenskap.

11.35 – 11.50 Barnanpassad arkitektur och lärmiljö. Hälsofrämjande, trivsam och inspirerande.
Cristina di Marco, rektor och Johannes Tovatt, arkitekt.

12.00 – 12.30 Diskussionspanel: Hur kan skolan förändras? Vilka beslut behöver skolansvariga ta för att skapa en skola som leder till bättre utveckling, hälsa och lärande? Medverkande i panelen: Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson (M), Sissela Nutley, Magnus Henrekson och Åse Victorin

Anmäl dig här

Symposiet kommer också att göras tillgängligt på vår hemsida och youtubekanal några dagar efter det fysiska mötet. Vid frågor, kontakta Eva Malm Öhrström, kommunikationschef IFN, på 073- 674 74 78.

                      

Policyseminarium

IFN anordnar även seminarier för allmänheten. Ämnen för dessa är hämtade från IFN:s forskning. Publiken utgörs till stor del av ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare.