Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN Stockholm Conference 2018: Entrepreneurship and Innovation: Past, Present and Future

Näringslivet i de flesta utvecklade länder har den senaste tiden kämpat med både låg produktivitetstillväxt och brist på dynamik i innovationsprocessen. Entreprenörskap och innovation har länge erkänts som en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och tillväxt. 

Det är relativt små företag som har svarat för de flesta banbrytande genombrott, och nya aktörer utan engagemang för befintlig teknik har ansvarat för en betydande del av verkligt revolutionerande industriprodukter och processer. Många länder har därför nyligen genomfört politiska beslut som uppmuntrar entreprenörskap. Att uppmuntra individer att bli ägare till företag, det vill säga främja entreprenörskap, står dessutom på många politikers dagordning.

För att främja forskningen inom detta område anordnade IFN i juni 2018 en internationell tvådagarskonferens om entreprenörskap och innovation: dåtid, nutid och framtid. Workshopen hade två mål. Den första var att främja forskning om både de avgörande och konsekvenserna av olika företagsverksamheter och förändringar i företagspolitiken. Ämnen av särskilt intresse inkluderar forskning om hur entreprenöriell och innovativ verksamhet bestäms av institutionella miljöer och hur de påverkar samhället genom interaktioner med den politiska processen, finansmarknaderna, arbetsmarknaderna och produktmarknaderna. Konferensens andra syfte var att öka interaktionen mellan forskare inom industriell organisation, ekonomisk historia, entreprenörskap och innovation som är intresserade av dessa frågor.

Läs rapporten.

General information
Participants
Program