Affilierade forskare

Olle Hammar

doktorand

Några av de frågor Olle Hammar försöker besvara i sin forskning:

  • Hur har den globala ojämlikheten i arbetsinkomster utvecklats sedan 1970-talet?
  • Vilken inverkan har kulturella faktorer på individuella preferenser för inkomstomfördelning?
  • Under vilka sociala och institutionella förutsättningar fungerar mikrolån bäst?
  • Hur har den totala inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige förändrats under de senaste 50 åren?​

Olle Hammar

Kontakt

Mobil : 070 435 93 07
olle.hammar@nek.uu.se

Kort beskrivning

Olle Hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad med IFN. Han har en civilekonomexamen och en pol.kand. i nationalekonomi samt en fil.kand. i utvecklingsstudier och statsvetenskap från Lunds universitet. Han har även studerat vid Universidad Torcuato Di Tella i Buenos Aires, Sorbonne i Paris och Columbia University i New York​.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se