Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Prisinstabilitet på elmarknaden

Prisinstabilitet innebär att producenter ändrar priset för sin produktion drastiskt vid små kostnadsändringar exempelvis mindre ändringar i bränslepriserna. I denna artikel utvecklas en teoretisk modell som visar att prisinstabiliteten förväntas ge prissvängningar på 1–10 procent av spotpriset när efterfrågan är hög, samtidigt som prisstabiliteten är högre när efterfrågan är låg. Prisinstabilitet är olycklig då den skapar osäkerhet på marknaden. Utifrån analysen kan man identifiera metoder som torde minska dessa prissvängningar. Bland annat ökar prisstabiliteten om man tillåter producenter att rapportera fler pris- och kvantitetspar än vad som är fallet på många marknader i dag, så att en producent kan beskriva sitt utbud mer precist.

Projektansvarig
Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Projektdeltagare
Edward Anderson, University of Sydney