Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Replik/Vätgasstål är en regional lösning på ett globalt problem

Magnus Henrekson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattreplik om vätgasstål, publicerad i Dagens Industri.

Det behövs fler svar på frågor om satsningar på så kallat grönt stål, skriver debattörerna:

"Bolagen bakom Hybrit säger själva att det ’behövs samverkan och acceptans från samhället’ för att projektet skall kunna förverkligas. För att detta skall vara möjligt måste de antaganden som görs kunna granskas öppet. Mot bakgrund av detta ställer vi tre frågor till ansvariga ministrar och till företrädarna för SSAB, Vattenfall och LKAB:

1) Hur skall produktionskapaciteten byggas för all den el som krävs för vätgasstålet, till vilken kostnad och vem ska betala?

2) Vilket ansvar tar regeringen för att den gröna el som finns och kan byggas används för regionala och företagsspecifika syften snarare än för hela landets näringsliv och medborgare och den globala klimatnyttan?

3) Hur skall övriga Sverige klara elförsörjningen när omkring hälften av befintlig produktion skall tas i anspråk av ett fåtal bolag?

Vi önskar se siffror på bordet för att fullt ut kunna analysera vad de aktiva val som nu verkar göras har för konsekvens för Sverige som helhet och för miljön. Att gömma sig bakom politiska slogans som ”Det första fossilfria välfärdslandet”, ”Föregångslandet” och runda siffror som ”1000 satsade miljarder i norr” är inte hållbart när man begär både gräddfil och skattemedel (allt från regionstöd, statliga stöd och subventionerade EU-lån)."

Läs mer