Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Högern förstår inte klassfrågan

Johan Wennström, IFN, omnämns i en artikel i Kvartal.

"Meritokrati är ett gott ideal, av uppenbara skäl; det är bra att den som arbetar hårt belönas, för motsatsen är förfärligt otrevlig. Och givetvis bör samhället sträva efter att ge alla medborgare lika möjligheter att på egna meriter nå de välavlönade, ansvarstunga och prestigefyllda jobben. Men av andra, lika uppenbara skäl, är meritokratin otillräcklig som fundament för politiken. Dels fungerar samhället dåligt om ingen vill stanna kvar och bli bra på många av de jobb som beskrivs som enkla. Dels föds människor med olika förutsättningar. Ingen skola i världen är så kompensatorisk att den kan utradera både genernas och uppväxtmiljöns betydelse för elevernas framgång, allra minst den svenska. Meritokratin kan även kritiseras för att skapa samhällen där mening blivit liktydigt med status, vilket statsvetaren Johan Wennström skrev om i en uppmärksammad kulturartikel i Svenska Dagbladet i våras.4 Det meritokratiska idealet kan inte användas för att frånsäga sig det politiska ansvaret för hur tillvaron gestaltar sig för dem i samhällspyramidens lägre lager."

Läs mer