Det sade Lars Persson, professor i nationalekonomi och vice vd forskningsinstitutet IFN, vid ett seminarium på fredagen där han presenterade forskning om "studsmatteekonomi".

"Att undvika att få en smäll går inte, det viktiga är att kunna ta smällen och sedan resa sig upp igen", sade han.

Han påpekade att kriser också ger möjligheter, till exempel genom att kapital är billigare, och att det är viktigt att bygga en ekonomi som stimulerar strukturomvandling och omställning under lågkonjunkturer.

Förutom ett dynamiskt näringsliv, där man inte får konservera gamla strukturer, lyfte Lars Persson fram värdet av omskolning.

"Det lönar sig väldigt bra för individen är och en konkurrensfördel", säger han.

Han tillade också att staten här har en viktig roll att spela eftersom vare sig den enskilda individen eller företag får del av hela vinsten av omskolning och vidareutbildning."

Läs mer

Läs även hos Placera