Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

"Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst"

Magnus Henrekson, IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Dagens Nyheter om misslyckad industripolitik.

Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik, skriver ledande svenska och internationella ekonomer.

"Den storskaliga industripolitikens återkomst har skett utan någon egentlig debatt och det är hög tid att hissa varningsflagg.

I den nya boken ”Questioning the entrepreneurial state” visar 30 ledande internationella forskare att det vetenskapliga stödet för storskalig industripolitik är svagt. Den riskerar att snedvrida för ekonomin sund konkurrens, och är en form av förtäckta företagsstöd som för tankarna till 70-talet.

Idéerna bakom industripolitikens återinträde har i hög utsträckning tagit inspiration av den italiensk-amerikans­ka professorn Mariana Mazzucatos bok ”The entrepreneurial state”. Med effektiv men i stora delar anekdotisk argumentation hävdade hon att staten varit den främsta drivkraften bakom innovation och teknisk utveckling.

Mazzucato har sedan ensam fungerat som rådgivare åt såväl EU-kommissionen som regeringar runt om i världen. Även om det vore fel att tillskriva en enskild individ alltför stort inflytande är det tydligt att hon har varit pådrivande i skiftet till en proaktiv industripolitik."

Läs mer

Läs även notis i Omni

Läs även replik från Teknikföretagen här

Läs även replik från Max Jerneck, forskare vid Handelshögskolan här

Samt replik från tio klimat-och energiforskare här

Läs replik från (V) här

Samt slutreplik här