Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny rapport om koldioxidtullar och handel

29 juni 2020

EU och dess handelspartners måste samarbeta i utformningen av koldioxidtullar om man vill minimera de potentiella kostnaderna för internationell handel samtidigt som chansen att minska globala koldioxidutsläpp maximeras. Det visar en ny rapport av Henrik Horn, IFN och André Sapir, Université libre de Bruxelles.

De har utrett effekterna av olika koldioxidtullar åt Europaparlamentets kommitté om internationell handel, INTA, i rapporten ”Political Assessment of Possible Reactions of EU Main Trading Partners to EU Border Carbon Measures”.

Bakgrunden till rapporten är den omdebatterade frågan om koldioxidtullar, en del av EU:s gröna giv för klimatet som presenterades av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i december 2019. Den gröna given är ett ramverk för hur en grön omställning ska ske för att nå målet om ett klimatneutralt Europa till 2050.  Den gröna given består av flera olika åtgärder. Bl a planerar EU att införa koldioxidtullar (eng. Carbon Border Adjustments, CBA), dvs importavgifter som belägger produktion utanför EU med koldioxidbeskattning liknande den i EU. Ett argument för sådan beskattning är att europeiska företag inte ska få försämrad konkurrensförhållande gentemot länder med lägre koldioxidavgifter. Ett annat argument är att de motverkar att EU-ländernas koldioxidutsläpp i praktiken flyttas utomlands.  Men frågan om koldioxidtullar är mycket omdebatterad. Vissa menar att de kommer att utnyttjas protektionistiskt, och därmed leda till samhällsekonomiska kostnader och små eller inga klimatvinster.

I rapporten skriver Henrik Horn och André Sapir om olika åtgärder som liknar koldioxidtullar som fanns innan EU-kommissionen presenterade sin nya gröna giv. De fokuserar fr a på hur europeiska handelspartners kan tänkas reagera på införandet av koldioxidtullar, vilket de anser kommer till stor del att bero på hur tullarna utformas.

Enligt författarna blir utmaningen att utforma en CBA-mekanism så att de potentiella kostnaderna för internationella handelssystem begränsas samtidigt som tullarna påtagligt bidrar till att minska globala koldioxidutsläpp. De menar att det bästa sättet att nå detta resultat skulle vara att först söka samförstånd om frågan koldioxidtullarna multilateralt med handelspartners i WTO och/eller inom ramen för Parisavtalet. Det är också angeläget att tullarna endast införs på varor med stort klimatavtryck och för vilka EU har betydande egen produktion som kommer att avgiftsbeläggas genom den gröna given. En mycket svårt problem kommer dock att vara hur det ska undvikas att tullarna uppfattas som orättvisa av fattigare länder och av länder som historiskt bidragit mycket lite till skapandet av det nuvarande problemet.  

Läs rapporten här