Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Likvärdig skola ett måste för samhällets välstånd

1 september 2020

När barns olika socioekonomiska bakgrund inte kompenseras för i en likvärdig skola, urholkas tilliten. Det bäddar för nepotism och korruption, skriver Magnus Henrekson i den nya boken Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur.

Magnus Henrekson visar i sitt kapitel att en relativistisk kunskapssyn, det vill säga att definitionen av vad kunskap är, är subjektivt snarare än objektivt, leder till att endast de elever som från början kommer från resursstarka miljöer där föräldrarna har ekonomiska och akademiska möjligheter att kompensera för vad barnen inte lär sig i skolan, har möjlighet att avancera i samhället. Han beskriver också hur vårt moderna välstånd bygger på principen att skolans likvärdighet kunde lyfta även de svagaste.

Boken ger flera olika perspektiv på vad en likvärdig skola kan innebära och tar upp behovet av debatt om frågan. Bland de namnkunniga författarna återfinns Anna Ekström, utbildningsminister, Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef, Kurdo Baksi, debattör och Åsa Wikforss, filosof och ledamot i Svenska Akademien.