Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Den likvärdiga skolan – framtidens skola

21 april 2021

Hur ska alla barn få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt för att uppnå sin fulla potential oavsett vilken familjebakgrund de kommer ifrån? Nyligen arrangerade Lärarnas Riksförbund och IFN ett webbinarium på temat. Nu finns det att se i efterhand och du kan också lyssna på en podd om ämnet, där Åsa Fahlén, LR, och Magnus Henrekson, IFN, diskuterar frågan.

Skolans likvärdighet är grundläggande för Sverige. Vi har en tradition av att vara ett inkluderande samhälle där en gemensam kunskapsgrund har gjort klassresor möjliga. Den gemensamma kunskapsgrunden har också lagt grunden till en välinformerad demokrati.

Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige. I webbinariet medverkar utbildningsminister Anna Ekström (S), Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi IFN, och Åsa Wikforss, professor i filosofi. De bidrar alla med sina respektive perspektiv på kunskapssynen, marknadiseringen och styrningen av skolan.

I podden får du veta mer om kunskapssynens betydelse, vilken marknadsdesign som skulle behövas för att få skolmarknaden att fungera och om vad för slags statlig styrning av skolan Lärarnas Riksförbund vill se.

Webbinariet hittar du här

Podden finns här

Vill du även läsa antologin Likvärdig skola, finns den här