Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN förnyar verksamheten

11 maj 2021

Digitaliseringen, migrationen och coronakrisen har fört med sig en snabb förändring av det svenska näringslivet. Nu vidareutvecklas två av IFN:s forskningsprogram för att bättre kunna möta behovet av högkvalitativa analyser av de faktorer som påverkar näringslivets funktionssätt. Samtidigt får ifn.se ett nytt utseende.

Utvecklingen av artificiell intelligens och digitaliseringen av näringslivet innebär att arbetsuppgifter automatiseras i allt högre grad. Samtidigt förändrar coronakrisen globala samarbeten, handelsmönster och värdekedjor. I det nya forskningsprogrammet Företagens konkurrenskraft, som ersätter programmet Globaliseringen och företagen, står denna utveckling i fokus.

–  Dessa trender ökar behovet av att förstå hur vi kan agera för att globalt konkurrenskraftiga svenska företag skall vara en del av framtidens näringsliv, säger Joacim Tåg, programchef för forskningsprogrammet Företagens konkurrenskraft. Forskarna inom programmet specialiserar sig på digitaliseringen av näringslivet, svenska företag på en global marknad, samt företagsstyrning och ägande.

Lagar, normer, värderingar och attityder i samhället är andra faktorer som påverkar förutsättningarna för företagande. Inom ramen för programmet Institutioner, marknader och näringsliv  forskas just om formella institutioner t.ex. lagar och informella institutioner, som värderingar och attityder.

– När förutsättningar för företagande diskuteras ligger fokus ofta på lagar och regleringar. Dessa är förstås viktiga, men vi studerar också informella, eller kulturella, regler, som kan vara minst lika betydelsefulla för hur marknader och företag fungerar. Om en stor del av befolkningen litar på andra blir det t.ex. mindre kostsamt att ingå avtal med andra, eftersom en handskakning räcker, säger Niclas Berggren, programchef för Institutioner, marknader och näringsliv. Inte minst vill vi studera hur skillnader i kulturella synsätt påverkar integrationen på arbetsmarknaden, säger han om programmet som bygger vidare på arbetet som gjorts inom ramen för forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi.

IFN:s vd Fredrik Sjöholm beskriver forskningsprogrammens utveckling som två exempel på den intressanta och viktiga forskning som bedrivs på IFN.

– Våra forskare har hög nationalekonomisk kompetens. Tillsammans med vårt stora intresse för policyrelevanta näringslivsfrågor så genomför vi kontinuerligt viktiga analyser av svenskt näringsliv och svenskt samhälle. Ingen annan institution kombinerar dessa kvaliteter på samma sätt och följaktligen så är vi Sveriges ledande forskningsmiljö inom vårt fält.

Nu presenterar vi också en förändrad hemsida. Med hjälp av den nya sidan ska det bli lättare att ta del av vår forskning. Här samlas all forskning producerad på IFN, samt det arbete vi gör inom ramen för den tredje uppgiften, det vill säga arbetet med att sprida kunskap om vår forskning utanför akademin och samverka med samhället i stort. Här kan du också ta del av våra publika verksamheter, lyssna på IFN-podden och se seminarier via IFN Play, samt ta del av nyheter relaterade till IFN:s forskning och forskare.