Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny ESO-rapport: Ekonomiska krisers dynamik

26 november 2021

Sverige klarar strukturomvandlingen. Åtminstone hittills. Det visar en den nya ESO-rapporten Ekonomiska krisers dynamik, skriven av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson.

Fredrik Heyman presenterar sin forskning på ESO.

I den nya rapporten Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling, undersöker forskarna tre olika kriser – it-bubblan, finanskrisen och eurokrisen– samt hur de kriserna påverkat produktivitets-och jobbdynamiken i det svenska näringslivet. Rapporten presenterades vid ett seminarium på ESO under torsdagen.

Företagens omställningsförmåga är enligt rapporten en starkt bidragande orsak till varför Sverige klarat kriserna bra.  Lars Persson framhöll att företagens omställning sker i flera dimensioner. På kort sikt kan det handla om att man anpassar sin prissättning, ser över finansiering sourcing och marknadsföring. På mellanlång sikt kan det handla om organisationsformen, ägarförändringar, lokaliseringar, personalstyrka och kompetensmix. På lång sikt ser forskarna att automatisering, digitalisering och FoU är viktiga områden där det gäller för företagen att hålla sig på tårna. Men det finns också andra viktiga parametrar som lett till att Sverige lyckats med strukturomvandlingen i kristider.  Exempelvis har Sverige haft väl fungerande samhällsstrukturer i form av en effektiv insolvenslagstiftning och goda möjligheter till vidareutbildning, visar rapporten. Om Sverige även ska komma väl ut ur coronakrisen, krävs enligt Lars Persson att företag och anställda fortsätter att ha en god omställningsförmåga. 

– Vi är inne i en AI- och hållbarhetsstrukturomvandling och  corona har rört om. Nu är det en jätteutmaning och en jättemöjlighet för det svenska näringslivet. Det förutsätter dock att man kan visa på samma omställningsförmåga och samtidigt ha ett regelverk på plats som det som fanns efter 90-talskrisen, sa Lars Persson vid seminariet.


Erik Spector, Lars Persson, Lars Magnusson och Anna Seim på ESO.

Efter forskarpresentationerna diskuterades rapporten i ett panelsamtal. Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, Pär Hansson, professor i nationalekonomi, Örebro universitet och Tillväxtanalys, Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet samt Erik Spector, enhetschef Konjunkturinstitutet, medverkade. Samtalet modererades av Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse.

Se seminariet här

Läs rapporten här