Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Magnus Henrekson  Research Fellow vid IZA

8 december 2021

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi verksam vid IFN har blivit Research Fellow vid det tyska forskningsinstitutet IZA, Institute of Labor Economics.

Magnus Henrekson primära forskningsintresse är entreprenörskapets ekonomi och institutionella faktorer som är avgörande för företagsklimatet.

IZA är ett icke-vindstdrivet forskningsinstitut som finansieras av Deutsche Post-stiftelsen och knutet till Bonns universitet. IZA har ett internationellt nätverk om ca 1600 forskare som på olika vis forskar om arbetsmarknadsekonomiska frågor.

Läs mer hos IZA