Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ny rapport: Energistadgefördraget behöver förändras

8 december 2021

Det krävs radikala förändringar för att Energistadgefördraget ska vara ekonomiskt försvarbart för EU. Det är en av slutsatserna i SIEPS-rapporten  Engergistadgefördragets nytta för EU – Ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av EU:s ambitioner i klimatpolitiken, skriven av Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid IFN.

Energistadgefördraget, ECT, upprättades efter Sovjetunionens fall och är ett mellanstatligt handels-och energiskyddsavtal för energisektorn. Omkring 50 länder omfattas av avtalet, inklusive de flesta EU-länderna och länder som tidigare var en del av Sovjetunionen.

Just nu pågår omförhandlingar av avtalet och enligt Henrik Horn krävs radikala förändringar för att fördraget ska vara ekonomiskt motiverat för EU. Henrik Horn anser att det nuvarande fördraget ger vissa samhällsekonomiska vinster från skyddet av investeringar från EU i andra länder som omfattas av fördraget. Men värdet av detta för EU begränsas till den del dessa investeringar kommer att ske i fossila energislag, eftersom detta kan strida mot EU:s klimatambitioner. Samtidigt kommer förmodligen EU:s medlemsländer ha betydande kostnader av det skydd som ECT ger i EU, särskilt med tanke på den radikala omställning av produktionen som krävs för att uppnå EU:s klimatmål. 

Henrik Horn har även nyligen skrivit en rapport om ämnet för tankesmedjan FORES, The Energy Charter Treaty and EU Growth policies. Rapporten presenterades vid ett seminarium på FORES i november.

Läs mer hos

SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier

och hos FORES