Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

25:e årgången av Europaperspektiv

17 februari 2022

Nu publiceras den 25:e årgången av den tvärvetenskapliga serien Europaperspektiv, EU mellan federalism och flexibel integration. Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av redaktörerna. 

Forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen analyserar EU ur olika perspektiv. I år ligger fokus på frågor som om EU ska utvecklas i en federal riktning och om planerna på att skapa en europeisk försvarsunion samt en europeisk åklagarmyndighet är ett avgörande steg bort från statssuveräniteten.  Andra frågor som tas upp i boken är vilka politiska och ekonomiska reformer som krävs för att upprätthålla de europeiska välfärdssystemen, hur EU ska hantera migrationsfrågan och hur väl rustat EU är att hantera globala kriser som coronapandemin.

Läs mer om boken här