Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Anslag till forskning om entreprenörskap på landsbygden

6 april 2022

Vilka driver företag på den svenska landsbygden och vad är avgörande för att det ska bli framgångsrikt? Ett nytt forskningsprojekt undersöker frågan och har beviljats anslag från Familjen Kamprads stiftelse.

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet samt Lina Aldén, Linnéuniversitetet har beviljats ett anslag om 5 600 000 kronor för perioden 2022-2025. Tillsammans kommer de även att undersöka i vilken utsträckning företagare på landsbygden skapar arbetstillfällen för andra. Utöver det beforskas även andra frågor.

Forskningsprojektet består av två delar. Tack vare Sveriges detaljerade registerdata från SCB kan forskarna följa personer som gått ut på arbetsmarknaden vid olika tidpunkter. Med hjälp av data kan forskarna se hur utvecklingen sett ut från det att personerna är 20 till dess att de är 40 år gamla. I sin projektbeskrivning beskriver forskarna det såhär:

”Vi studerar vilka som driver företag på landsbygden och vilka bakgrundsfaktorer som gör att individer startar företag där. Vi studerar vilka faktorer som avgör om individen lyckas som företagare. Vi belyser betydelsen av såväl individspecifika faktorer som geografiska faktorer och våra registerdata gör det möjligt att kartlägga vilka faktorer hos individer och geografiska orter som gör att individer lyckas som företagare på landsbygden.”

I den andra delen gör forskarna enkäter riktade till företagare på landsbygden respektive i urbana områden.  Fokus för enkäten är hur man upplever sin livskvalitet.

Med hjälp av den unika kombinationen av detaljerad registerdata och enkäter kommer forskarna ge en bred bild av företagande på landsbygden och kunskap om dess betydelse för människors möjligheter till framtida arbetsmarknadsetablering samt upplevda livskvalitet.