Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Statlig industripolitik kan hämma innovationstakten

26 april 2022

En återgång till statlig industripolitik riskerar att snedvrida den sunda konkurrensen och hämma innovationer. Det visar flera ekonomer i den nya boken Questioning the Entrepreneurial State, utgiven av Springer förlag. Två av författarna är Niklas Elert och Magnus Henrekson,  IFN.

Illustration: Istock.

Under pandemin och nu även under Ukrainakrisen har företag varit beroende av statliga stöd, men enligt bokens författare finns en risk för att de statliga stöden permanentas även efter den akuta krisfasen då de fyllt en viktig funktion.  Att stater fått en starkare roll och utformat en alltmer detaljerad industripolitik tillskrivs till stora delar den italiensk-amerikanska ekonomiprofessorn Mariana Mazzucato. 2013 publicerades hennes bok The Entrepreneurial State. Där argumenterar hon för att staten varit den främsta drivkraften bakom innovation och teknisk utveckling och hon har sedan boken kom även varit rådgivare åt EU-kommissionen och flera regeringar och därigenom fått stort genomslag för sina idéer.

I Questioning the Entrepreneurial State skriver IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson ett kapitel om innovativa samarbetsblock. En teori om att innovativt entreprenörskap sker i block bestående av flera noder med entreprenörer, uppfinnare, tidiga och sena finansiärer, nyckelpersonal och kunder. De olika aktörstyperna tillför kompetenser och resurser som behövs för att ett entreprenöriellt projekt ska lyckas. Elert och Henrekson menar att dessa kompetenser måste återfinnas i ekonomin i tillräckligt stor omfattning för att innovationer ska ha en god chans att blomma ut och bli nyttiggjorda i form av värdefulla varor och tjänster. Enligt Elert och Henrekson är Mazzucatos syn på innovationer och ekonomisk tillväxt alltför mekanisk.

Om staten alltför detaljerat styr hur en näringsgren ska utforma sin produktion eller hur den ska finansieras, riskerar samarbetsblocket att försvagas. Den statliga industripolitiken av det slag som Mazzucato förespråkar kan dock vara nödvändig men har större sannolikhet att nå framgång när den tar hänsyn till samarbetsblockets betydelse för innovationer, skriver Elert och Henrekson.  Det gäller enligt dem särskilt att

- avstå från att försöka välja ut vinnare genom att politiskt stödja enskilda företag och organisationer

- omfamna marknadens lärande genom att lära sig av framgångar och misslyckanden

- uppskatta rollerna i samarbetsblocket genom att beakta de olika kompetensbärarnas unika betydelse för helheten

I samband med boksläppet skrev flera av bokens författaren en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst” där de efterlyser en kritisk diskussion om industripolitikens renässans och forskningsbaserad kunskap samt utvärderingar av offentliga investeringar. Boken är ett led i detta och innehåller bidrag av ett 30-tal ledande internationella forskare. Den finns även att ladda ned kostnadsfritt i open access- version. Författarna tar sig an både lyckade och misslyckade försök till innovationspolitik i Europa, USA och Kina samt ger policyförslag.