Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Elkrisen: Enhetliga priser ett sätt att lösa energikrisen?

24 maj 2022

Thomas Tangerås och Pär Holmberg medverkade vid Altingets energipolitiska nätverk och talade om den svenska elmarknadsmodellen och vilka lösningar som finns på energikrisen. De presenterade sin rapport ”En elmarknad med enhetliga priser för förbrukning”.

Thomas Tangerås presenterar rapporten. Foto: Pär Holmberg.

I rapporten från 2021 skriver Tangerås och Holmberg om hur elmarknaden i Sverige delades in i fyra elområden 2011 med syfte att underlätta hanteringen av de flaskhalsar som uppstår när elnätet har otillräcklig kapacitet för att hantera flödena av el som behövs från norra Sverige för att möta efterfrågan i södra Sverige. 

Under nätverksträffen diskuterades Italiens modell för elområden. Där betalar alla elkonsumenter samma pris i hela landet, medan elproducenterna är inordnade i ett system med elområden. Om den modellen skulle appliceras på svenska förhållanden skulle priserna för konsumenterna sjunka i södra Sverige men öka i norra Sverige, visade Thomas Tangerås.

Altingets energipolitiska nätverk består bland annat av vd:ar, energistrateger och divisionschefer från aktörer  såsom Vattenfall, Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Stockholm Exergi och Svenskt Näringsliv.