Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Minimilöner fel väg att gå

7 juni 2022

EU:s direktiv om gemensamma minimilöner har diskuterats under flera års tid. I måndags möttes representanter för EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet för slutförhandling och natten till tisdagen kom de överens om ett utkast till en ny lag. Per Skedinger, IFN och Linnéuniversitetet, forskar om arbetsmarknadsfrågor och har bland annat skrivit en rapport på uppdrag av EU-kommissionen om gemensamma lagstadgade minimlöner och dess effekter på den nordiska arbetsmarknaden. Han är kritisk till direktivet.

– Vilket är det största problemet med EU:s direktiv om minimilöner?

– Man relaterar inte minimilöner till andra och mer träffsäkra åtgärder för att förbättra situationen för lågavlönade.   

Per Skedinger menar att jobbskatteavdrag skulle kunna vara en sådan träffsäker åtgärd. De minskar inte arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft och kan lättare skräddarsys så att de passar behoven hos olika hushåll, förklarar han.

– EU anser att gemensamma, lagstadgade minimilöner skulle kunna minska fattigdomen i unionen men du anser att effekten överdrivs. Varför?

– Minimilöner som fattigdomsbekämpning har låg träffsäkerhet. De flesta i arbetsför ålder som klassificeras som fattiga i EU arbetar inte och många som ligger på minimilön lever inte i fattiga hushåll, säger Per Skedinger.

Ordförandelandet Frankrikes förhoppning är att ett färdigt förslag ska godkännas när EU:s arbetsmarknadsministrar möts den 16 juni. Trots att förslaget innehåller en skrivning om att länder inte kommer tvingas till ett system med lagstadgade minimilöner, har Sverige och andra länder uttryckt en farhåga för att EU-domstolen kommer att fastslå att reglerna kommer gälla för samtliga medlemsländer. I Sverige har det väckt en oro för att den svenska modellen är hotad och kritik mot EU-förslaget har förts fram av såväl arbetsmarknadens parter som politiker. Under tisdagen höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) en presskonferens där hon meddelade att Sverige kommer att säga nej till det nya direktivet.

- Vad skulle hända med den svenska modellen om direktivet skulle godkännas av ministrarna senare i juni?

- Det finns en osäkerhet om hur modellen kommer att påverkas, det får framtiden utvisa, säger Per Skedinger.