Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Almedalen: Ny teknologi och Sveriges konkurrenskraft

8 juli 2022

Hur kan vi se att investeringar i digitalisering, bredband och 5G påverkar företagens verksamhet? Det var en av frågorna som diskuterades när Tele 2 Företag arrangerade ett seminarium om privata 5G-nät och Sveriges konkurrenskraft vid ett seminarium i Almdealen. Lars Persson, vice vd IFN, medverkade.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör man, enligt Lars Persson, titta på vad som är unikt med den digitala tekniken och då handlar det inte bara om tillgången till 5G utan ett bredare spektrum. En stor vinst för samhället är big data som gör det möjligt att få fram information om kunders och leverantörers preferenser och beteenden. Det gör i sin tur att att företagen kan utveckla sina produkter och tjänster så att de bättre passar de olika kundernas och leverantörernas specifika behov.

Tack vare digitaliseringen kan företagen lösa det asymmetriska informationsproblemet som kan finnas mellan företag, leverantörer och kunder.  Om en leverantörs produkt inte är fullgod vet inte företaget om det beror på slarv hos leverantören eller på faktorer utanför leverantörensens kontroll. Genom digitaliseringen och sensortekniken kan verifierbar information generas genom hela leveranskedjan vilket minskar behovet av kontrollsystem. Därmed  effektiviseras hela värdekedjan, menar Lars Persson.

Försäkringsbolagen i Neapel var tidiga med att dra nytta av den nya teknologin, berättar Lars Persson. I en stad där bilförsäkringspremierna tidigare var skyhöga på grund av den höga olycksrisken, infördes ett system med sensorer i försäkringstagarnas bilar. Genom att ha en liten svart låda i bilen som registrerar hur man kör, kan man få en betydligt lägre försäkringspremie givet att man kör lugnt och försiktigt.

Lars Persson talade även om sin och IFN-kollegors forskning om hur digitaliseringen påverkat yrkesdynamiken i Sverige. Här har vi i ett internationellt perspektiv sett en snabb utveckling där vissa yrken som maskinoperatörer och vissa adminstrativa yrken i hög grad ersatts av digitala lösningar, berättade han.

Han tog också upp den digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen som skett balanserat i Sverige, med vissa spetsföretag som satsat hårt och följarföretag som investerat i mindre omfattning.  Det har resulterat i en bra mix med hög produktivitetsutveckling samtidigt som sysselsättningenhållits på hög nivå.

Hur påverkas då ett land av den nya digitala tekniken, riskerar man att halka efter om tekniken inte finns tillgänglig överallt? Lars Persson berättade om forskning gällande tillgången till bredband i Norge, som visar att de delar av landet som fick tillgång till bredband tidigt också höjde sin produktivitet. Samtidigt blev den internationella konkurrensen hårdare , med en högre export och importnivå. Där finns paralleller att dra till dagens utveckling gällande utvecklingen 5G-nätet som ger möjlighet att förbättra de svenska företagens internationella konkurrenskraft, men riskerar att försämra den om vi halkar efter.

Utöver Lars Persson medverkade även Sofia Ahlmark Hyvärinen, försäljningschef företagsmarknaden, Tele2, Helena Fagraeus, chef för strategi och hållbarhet, XShore, Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen och Andreas Dahlqvist, Head of Mobile Private Networks, B2B Product Managment, Tele 2.