Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskning om familjeföretag uppmärksammas

9 september 2022

På IFN pågår sedan en tid tillbaka ett nytt forskningsprojekt om familjeföretagens betydelse för näringslivets utveckling och balans. Dagens Nyheter uppmärksammar forskningen i en intervju med Lars Persson, vice vd IFN och projektansvarig.

Drygt hälften av alla privata företag med anställda i det svenska näringslivet är familjeföretag. Hittills har forskningen om deras unika särart och funktion i det ekonomiska ekosystemet varit begränsad. Men detta projekt syftar till att kasta nytt ljus över frågan genom att studera familjeföretagens roll för näringslivets utveckling och balans.

Dagens Nyheter skriver om hur familjeföretagen kan spela en viktig roll när Sverige går in i en lågkonjunktur. Lars Persson säger till tidningen att det bland annat beror på att de har en starkare koppling till sina anställda. Han beskriver också att data visar att familjeföretagen var mer motståndskraftiga mot svängningar i ekonomin än andra företag under finanskrisen 2008.

 

Läs Dagens Nyheters artikel här

Läs mer om forskningsföretaget Familjeföretagens betydelse för näringslivets utveckling och balans här