Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Nytt forskningsprojekt om miljön under uppväxten och effekter på demens

7 november 2022

Martin Fischer, fil.dr Lunds universitet och affilierad vid IFN, har tillsammans med Therese Nilsson, professor och forskare vid IFN och Lunds universitet, beviljats finansiering från Vetenskapsrådet.  

I det nya forskningsprojektet "Betydelsen av folkhälsointerventioner tidigt i livet för kognitiv hälsa och demens" studerar Martin och Therese hur miljön under de tidiga levnadsåren påverkar den kognitiva hälsan och riskerna för demens.