Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Presentation av SNS Konjunkturrådsrapport 2024: Näringslivets produktivitetsutveckling

19 januari 2024

På ett seminarium på SNS den 18 januari presenterade Lars Persson, Karin Edmark, Pehr-Johan Norbäck och Erik Prawitz 2024 års Konjunkturrådsrapport. Samtliga fyra forskare som utgör SNS Konjunkturråd 2024 är verksamma på IFN.

Sedan finanskrisen 2007–2010 har produktiviteten i Sverige – liksom i många andra OECD-länder – utvecklats långsammare än tidigare. Men internationellt sett har den ändå varit hög. Främst har produktiviteten drivits av förbättringar inom befintliga företag. Särskilt sådana som har bytt ägare, till exempel nya dotterbolag i svenska och utländska koncerner. Skillnaden är tydlig mot 1990-talet, då produktiviteten snarare drevs av att nya produktiva företag tillkom och äldre mindre produktiva försvann.

Läs rapporten.
Läs debattartikel i Dagens Nyheter 2024-01-18

 

Foto: Allan Seppa