Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

What is the true cost of regulation - time for re-regulation?"

22 mars 2024

Den 20 mars medverkade Lars Oxelheim i ett seminarium arrangerat av Nordic Finance and the Good Society. Seminariet ägde rum på Copenhagen Business School, Danmark. 

Lars Oxelheims föredrag handlade om lärdomar från perioden då de nordiska marknaderna gick från att vara nationella marknader till att bli integrerade i den globala finansmarknaden och gav i det sammanhanget exempel på skattningar av kostnaden – i form av utebliven ekonomisk tillväxt – för ändrade spelregler på de nordiska finansmarknaderna. Han pekade på viktiga lärdomar från den tid när nu debatten börjat handla om en återreglering av dessa finansmarknader.

Bland talarna fanns Nina Lelind, president of the Governing Board of the Danish Financial Supervisory Authority, och Giovanni Bassani, professor, European Central Bank (ECB).