Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN-forskare erhåller finansiering från Familjen Kamprads stiftelse

28 mars 2024

Vi är stolta över att Familjen Kamprads stiftelse valt att stödja två nya forskningsprojekt på IFN. Projekten ska fokusera på vilken regional påverkan som fås av stora omvärldschocker samt av omfattande politiska reformer. Forskningen leds av professor Lars Persson respektive professor Daniel Waldenström.

Lars Perssons forskningsprojekt "Entreprenörskapets förutsättningar i glesbygd: lokala institutioner och företagsspecifika framgångsfaktorer" har beviljats 7.000.000 kr. Projektet bedrivs inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.

Sverige har de senaste åren drabbats av flera negativa omvärldschocker: coronapandemin, Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande inflationschocken. En utveckling som har lett till låg ekonomisk tillväxt. Samtidigt befinner vi oss i en pågående klimatkris där vikten av lokal produktion bedöms öka. Nu sätter beslutsfattare och experter allt större förhoppningar till att entreprenörsdrivna företag ska kunna generera en hållbar tillväxt i produktivitet och sysselsättning i Sverige, inte minst på landsbygden. Samtidigt befinner vi oss i en pågående klimatkris där vikten av lokal produktion bedöms öka. 

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka förståelsen för hur lokalt entreprenörskap påverkar en hållbar dynamik i landsbygdens näringsliv. Vi kommer även att undersöka hur regelverk och institutioner, såsom utbildningssystem, konkurrens- och finansiella system, påverkar denna process.

Daniel Waldenströms forskningsprojekt "Skatter och företagande i ett regionalt perspektiv: Lärdomar från politiska reformer" har erhållit 4.700.000 kr. Projektet bedrivs inom forskningsprogrammet Skatter och samhälle.

Detta projekt utforskar hur skatter påverkar företag och löntagare med särskilt fokus på regional ekonomisk utveckling. Vi studerar ett antal skattereformer, bland dem den svenska kommunala bolagsskattens avskaffande 1985 och utdelningsreformen för fåmansbolag 2006, och hur de har påverkat viktiga ekonomiska utfall såsom kapitalbildning, omsättning, sysselsättning och arbetsutbud.

Båda projekten startar till hösten.

Läs om Familjen Kamprads stiftelse.